โรงเรียนผดุงราษฎร์ ได้จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและอินเตอร์แรคท์ ขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2553

Thumbnail Image Table
DSC07841_resize
6/6/2553 21:09:08

Size (KB)  :  199 KB
DSC07842_resize
6/6/2553 21:09:10

Size (KB)  :  176 KB
DSC07843_resize
6/6/2553 21:09:10

Size (KB)  :  199 KB
DSC07844_resize
6/6/2553 21:09:12

Size (KB)  :  158 KB
DSC07846_resize
6/6/2553 21:09:12

Size (KB)  :  201 KB
DSC07847_resize
6/6/2553 21:09:14

Size (KB)  :  170 KB
DSC07848_resize
6/6/2553 21:09:14

Size (KB)  :  162 KB
DSC07849_resize
6/6/2553 21:09:16

Size (KB)  :  165 KB
DSC07850_resize
6/6/2553 21:09:16

Size (KB)  :  215 KB
DSC07851_resize
6/6/2553 21:09:18

Size (KB)  :  219 KB
DSC07852_resize
6/6/2553 21:09:20

Size (KB)  :  204 KB
DSC07853_resize
6/6/2553 21:09:20

Size (KB)  :  243 KB
DSC07854_resize
6/6/2553 21:09:22

Size (KB)  :  174 KB
DSC07855_resize
6/6/2553 21:09:22

Size (KB)  :  220 KB
DSC07856_resize
6/6/2553 21:09:24

Size (KB)  :  169 KB
DSC07857_resize
6/6/2553 21:09:24

Size (KB)  :  168 KB
Pages:     1 2