วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ประมวลภาพพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และพิธีวันแม่แห่งชาติ

Thumbnail Image Table
DSC_8976_resize
27/8/2554 10:28:16
Size (KB)  :  165 KB
DSC_8977_resize
27/8/2554 10:28:16
Size (KB)  :  159 KB
DSC_8985_resize
27/8/2554 10:28:17
Size (KB)  :  188 KB
DSC_8991_resize
27/8/2554 10:28:17
Size (KB)  :  141 KB
DSC_8997_resize
27/8/2554 10:28:17
Size (KB)  :  204 KB
DSC_9005_resize
27/8/2554 10:28:17
Size (KB)  :  182 KB
DSC_9019_resize
27/8/2554 10:28:18
Size (KB)  :  201 KB
DSC_9025_resize
27/8/2554 10:28:18
Size (KB)  :  188 KB
DSC_9040_resize
27/8/2554 10:28:18
Size (KB)  :  207 KB
DSC_9074_resize
27/8/2554 10:28:19
Size (KB)  :  206 KB
DSC_9079_resize
27/8/2554 10:28:19
Size (KB)  :  136 KB
DSC_9082_resize
27/8/2554 10:28:19
Size (KB)  :  137 KB
DSC_9087_resize
27/8/2554 10:28:20
Size (KB)  :  120 KB
DSC_9089_resize
27/8/2554 10:28:20
Size (KB)  :  174 KB
DSC_9101_resize
27/8/2554 10:28:20
Size (KB)  :  126 KB
DSC_9104_resize
27/8/2554 10:28:20
Size (KB)  :  127 KB
Pages:     1 2 3 4