วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 การเดินรณรงค์ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2554 ร่วมกับทาง จังหวัดพิษณุโลก

Thumbnail Image Table
DSC_4627_resize
19/7/2554 9:31:43
Size (KB)  :  178 KB
DSC_4643_resize
19/7/2554 9:31:43
Size (KB)  :  145 KB
DSC_4646_resize
19/7/2554 9:31:43
Size (KB)  :  163 KB
DSC_4651_resize
19/7/2554 9:31:43
Size (KB)  :  202 KB
DSC_4656_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  199 KB
DSC_4660_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  196 KB
DSC_4665_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  186 KB
DSC_4667_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  184 KB
DSC_4668_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  209 KB
DSC_4669_resize
19/7/2554 9:31:44
Size (KB)  :  212 KB
DSC_4680_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  220 KB
DSC_4682_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  190 KB
DSC_4685_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  216 KB
DSC_4691_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  161 KB
DSC_4703_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  158 KB
DSC_4710_resize
19/7/2554 9:31:45
Size (KB)  :  176 KB
Pages:     1 2 3