Loading…

กิจกรรมของโรงเรียน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ได้ทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์ […]

พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนผดุงราษฎร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันเทวันโดชิงถ้วยสมเด็จพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.เด็กชายภัทรพงศ์ ลิ้มสว่างวรนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 […]

พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนผดุงราษฎร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันเทวันโดชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ […]

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 โรงเรียนผดุงราษฎร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม […]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี        เมื่อวันที่  4  […]

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนผดุงราษฎร์ได้จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ได้มีการมอบทุการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสุงสุดในระดับมัธยมศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่าน(ปีการศึกษา 2559) และนักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนได้ผลคะแนนสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น […]

ปิดโหมดสีเทา