Loading…

กิจกรรมของโรงเรียน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ได้ทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์ […]