Loading…

กิจกรรมของโรงเรียน

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนผดุงราษฎร์ได้จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ได้มีการมอบทุการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสุงสุดในระดับมัธยมศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่าน(ปีการศึกษา 2559) และนักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนได้ผลคะแนนสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น […]

ทัศนศึกษาประเทศจีน เมืองคุนหมิง

คณะนักเรียนโปรแกรมสมาร์ทภาษาจีน เดินทางไปทัศนศึกษาที่คนหมิง คณะนักเรียนโปรแกรมสมาร์ทภาษาจีน เดินทางไปทัศนศึกษาที่คนหมิง ระหว่างวันที่24-28 มีนาคม 2560 นำทีมโดย เหล่าซือจิ้น และ […]