ขอเชิญร่วมแข่งขันเกม 180 IQ ครั้งที่ 9


        โรงเรียนผดุงราษฎร์ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขันเกม 180 iq ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสัจธรรมโรงเรียนผดุงราษฎร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ


กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสมัครด้วยตนเอง ณ ตึกอานวยการ โรงเรียนผดุงราษฎร์
การส่งใบสมัคร
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ตึกอานวยการ โรงเรียนผดุงราษฎร์
2. ส่งใบสมัครทางโทรสาร 055 -213084
ค่าสมัคร
ค่าสมัครในการแข่งขันทีมละ 100 บาท
ติดต่อสอบถาม
- ระดับประถมศึกษา นางกิ่งเทียน เจริญยิ่ง โทร 083-1612455
- ระดับมัธยมศึกษา นายสิทธิโชค บุญยะโรจน์ โทร 085-0501982

download โปรแกรมสำหรับฝึกเกม 180 IQ 

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร