กำหนดการรับผลการเรียนนักเรียน


1.ประกาศผล 0 และ ร / สอบแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส (เฉพาะมัธยมศึกษา)

  • วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560           ประกาศผลสอบ สอบแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5


2.การรับผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น (ปพ.6)

  • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 12:00 น. ระดับอนุบาลที่ห้องเรียน / ป.1 - ม.6 ณ หอประชุมสัจธรรม


3.เปิดภาคเรียนที่ 2 /2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560