ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PRS English Contest 2nd


ฉลองครบ 120 ปี ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก


ผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PRS English Contest 2nd ฉลองครบ 120 ปี

ผลคะแนนสอบ 10 อันดับ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PRS English Contest 2nd ฉลองครบ 120 ปี

"ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสัจธรรม "