การสมัครแข่งขัน


กำหนดการรับสมัคร


โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  5  กันยายน  2562


และชำระค่าสมัคร ได้ที่ตึกอำนวยการ โรงเรียนผดุงราษฎร์


ภายในวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2562 ในเวลาราชการ


ค่าสมัคร


ค่าสมัครในการแข่งขันคนละ  80   บาท


ติดต่อสอบถาม

- ระดับประถมศึกษา นางกิ่งเทียน เจริญยิ่ง โทร 083-1612455

- ระดับมัธยมศึกษา นายสิทธิโชค  บุญยะโรจน์ โทร 085-0501982

กำหนดการ การแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

โปรแกรมการฝึกเกม 180 IQ