โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1


(PRS  English Contest  I ) ปีการศึกษา 2560


โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์


การรับสมัคร

1 วันและเวลาที่รับสมัคร

สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

2 วิธีการสมัคร

2.1 สมัครด้วยตนเอง ที่ตึกอำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์

2.2 สมัครทางไปรษณีย์ที่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนธรรมบูชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 65000 ธนาณัติสั่งจ่าย นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล หรือโอนค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนผดุงราษฎร์ หมายเลขบัญชี  549-0-62601-6  (หมายเหตุ: ใบสมัครสามารถ ดาวน์โหลดผ่านทาง www.pr.ac.th )

2.3 ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail สามารถสแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินหรือใบธนาณัติ และจัดส่งมายัง  Email : prsenglishcontest@hotmail.com

รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร