เชิญชวนศิษย์เก่า ม่วง-เหลือง ร่วมงาน 120 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าผดุงราษฏร์ 2562


วันเสาร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


ณ สนามกีฬาโรงเรียนผดุงราษฏร์