head
" อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร " (กาลาเทีย 6:9 )
     : : งานธุรการ   
 

   
 
 
    : :  สารสนเทศนักเรียน
    : :  สถิตนักเรียนที่สอบผ่าน        
        การคัดเลือกเข้าศึกษา
        ต่อระดับมหาวิทยาลัย
 
 : : กระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท.)  
 : : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 : : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.เขต1
 : : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 : : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 : : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 : : เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
 : : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
Website Counter

 

Jesus

เดือนกันยายน 2013

ปรัชญาโรงเรียน = คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญผดุงราษฎร์
" เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม เสริมสร้างสังคม
"

ผดุงราษฎร์

new ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผดุงราษฎร์ new

new ผังห้องเรียนระดับมัธยม ปีการศึกษา 2556 new
ผดุงราษฎร์
new รายชื่อนักเรียน มัธยม ปีการศึกษา 2556 new
หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนมีความสมบูรณ์ ประมาณ ร้อยละ 95 จะสามารถตรวจสอบได้ และ ทำให้สมบูรณ์ได้ในตอนเปิดเรียนแล้ว

 

วันที่
งาน/กิจกรรม
7 ก.ย. 2556
การแข่งขันเกมส์คญิตคิดเร็ว 180 IQ
14 ก.ย. 2556
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
21 ก.ย. 2556
การอบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 ก.ย.-4 ต.ค.2556
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของทุกระดับชั้น

อัตลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" คุณธรรมคู่คุณภาพ "

เอกลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" มารยาทงามสมนามผดุงราษฎร์ "

ปณิธานโรงเรียนผดุงราษฎร์
" จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
" ( สุภาษิต 22:6 )

180IQ
new ทดลองเล่นเกม 180IQ คลิกที่รูป new

new download ระเบียบการและใบสมัครการแข่งขัน new
เกมคณิต 180 IQ ได้ที่นี่


new
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2556
คลิกที่ Link > Data_school.pr.ac.th/กำหนดการรับนร.ปี 56 (1).pdf


new สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ปี 55-56

 
new ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสีภายใน
( ผดุงราษฎร์เกมส์ 2013 ) ระดับชั้น ป.4 - ม.6
ณ สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก
วันที่ 30 สิงหาคม 2556
 

new การอบรมครูเอกชน หัวข้อ
"การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่อง-เขียนคล่อง"
โดยวิทยากร ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2556

 
new ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสีภายใน
( ผดุงราษฎร์เกมส์ 2013 ) ระดับชั้น อ.1 - ป.3
ณ สนามโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
 
newการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( science show)
ชิงโล่รางวัลจากผุ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายปรีชา เรืองจันทร์ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
emsp
new ประมวลภาพการเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในโปรแกรม EMSP ระดับชั้น อ.3 และ ป.1 ณ จ.สุโขทัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2556
meeting a1-3
new การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย 1-3
วันที่ 17 สิงหาคม 2556
mouprsbank
new พิธีเปิด-พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่าง
โรงเรียนผดุงราษฎร์และธนาคารออมสิน
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
library
new สัปดาห์ห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556
queen12
new คณะครู บุคลากร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ร่วมกับทางจ.พิษณุโลก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหา มหาราชินี ณ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก
วันที่ 12 สิงหาคม 2556
สมศ4
new การอบรมการเตรียมประเมินภายนอกรอบที่ 4
ณ ห้องปัญญาจารย์
วันที่ 10 สิงหาคม 2556
for queen
new ครูและบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2556
sudoku
new ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
Sudoku ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ fasion island กทม.
วันที่ 10 สิงหาคม 2556
sciencecamp
new ประมวลภาพค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ณ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2556
วันแม่
new กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 
ณ หอประชุมสัจธรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
queen
new ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
ร่วมใจถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
asean
new โรงเรียนผดุุงราษฎร์ได้จัดงานอาเซียน
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ บริเวณลานนนทรี
และห้องประชุมปัญญาจารย์
วันที่ 8 สิงหาคม 2556
onet
new การอบรมในหัวข้อ "สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์
O-NET สูงขึ้น" โดยวิทยากร ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา
วันที่ 3 สิงหาคม 2556
holywave
new ทีมคริสเตียนจากประเทศเกาหลี " Holy Wave "
ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน แสดงวัฒนธรรมและประกาศ
เรื่องของพระเจ้าให้กับนักเรียนในชั่วโมงหอธรรม
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
ncs
new ผู้บริหารและทีมงานโรงเรียนน่านคริสตเตียนศึกษา
ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ในส่วนของโปรแกรม EMS
และงานแนะแนว วันที่ 2 สิงหาคม 2556
finish
new มอบของที่ระลึกให้แก่ อาจารย์มรกต หนูน้อย
นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันกรุงเทพ คริสตศาสนศาสตร์
ในการฝึกงานด้านศาสนกิจโรงเรียน เป็นเวลา 2 เดือน
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
thaispeech
ประมวลภาพการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ณ หอประชุมสัจธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
thaicul
ประมวลภาพกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
retreatct
การรีทรีตครูบุคลากรคริสเตียนโรงเรียนผดุงราษฎร์
ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กทม.
หัวข้อ "ไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่าน"
โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ
เป็นวิทยากร ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2556
prsbank
ธนาคารโรงเรียนผดุงราษฎร์เปิดทำ การวันแรก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
Drpop
Mr.Inspirer Show ทอล์กโชว์ เปลี่ยนชีวิต โดย Dr.Pop
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
prssprint
ประมวลภาพการแข่งขันว่ายน้ำ
"ผดุงราษฎร์สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1" ณ สระว่ายน้ำมานะจิตร
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556
สัมมนาหัวหน้างาน
การสัมมนาหัวหน้างานประจำปี 2556
หัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"
วิทยากร โดย อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
fire
การอบรมในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
3 ชายแดน
โรงเรียนผดุงราษฎร์มอบหนังสือยืมเรียนตามโครงการ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
scout
ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เครื่องพ่นยุง
โรงเรียนผดุงราษร์ได้ทำการจัดซื้อเครื่องพ่นยุง
เพื่อป้องกันโรคต่างๆจากยุง ภายในสถานศึกษา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
สุนทรภู่
ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 26 มิถุนายน 25556
no drug
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับทางจังหวัด
วันที่ 26 มิถุนายน 25556
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประมวลภาพการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพครู บุคลากร
วิทยากร โดย ผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม
วันที่ 22 มิถุนายน 25556
Leader student
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 มิถุนายน 25556
english exercise

English exercise ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น.
วันที่ 20 มิถุนายน 25556

job
การเรียนรู้อาชีพในทุกวันเสาร์ เช่น การตัดผม ผูกผ้า
และการเรียนไฟฟ้า เวลา 9.00 - 12.00 น. ( เรียนฟรี )
เชิญคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถร่วมได้
waikru
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 6 มิถุนายน 25556
praybrunei
ทีมบริหารภายในได้อธิษฐานเผื่อนักกีฬาว่ายน้ำของ
โรงเรียน 2 คน ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่ประเทศบรูไน
brunei
ในนามของโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยอาจารย์ปริญญา
ตาวินโน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ครู ฯ
ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาและโค้ช
ในการเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่ประเทศบรูไน
ในระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย. 25556
chinese
การสอนและให้ความรู้ภาษาจีนหน้าเสาธงโดยนักเรียน
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 
no smoke
กิจกรรมหน้าเสาธงวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
hw

การเรียนรู้การฝึกอาชีพ วิทยากร โดย
อ.คนึงนิจ นาสมใจ

openact
พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2556
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
worshipct
ฝ่ายศาสนกิจได้มีการนมัสการพระเจ้า
ร่วมกับคณะครูคริสเตียน ทุกวันอังคารเวลา 16.20 น. 
warong
คุณหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 พิษณุโลก ได้มามอบทุนสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
operworship
การนมัสเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2556
ณ คริสตจักรคริสตคุณานุกูล
วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 
seminareng
การสัมมนาครูต่างชาติและครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556
Patin
งานเกษียณอายุของคุณป้าสุทิน พยัฆกุล
ณ ห้องประชุมปัญญาจารย์
วันที่ 30 เมษายน 2556
daycamp
พิธีปิดกิจกรรม Day Camp ของนักเรียนอนุบาลและประถม 
วันที่ 30 เมษายน 2556
camp1,4
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายปรับสภาพนักเรียน ม.1 และ ม. 4
วันที่ 29 เมษายน 2556
EMSP
การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ
ตอบข้อซักถามต่างๆแก่ผู้ปกครองเรื่องการเปิด EMSP
|ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ ป. 1
meetingm1
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1
วันที่ 24 เมษายน 2556
meetingm1,4
การประชุมชี้แจงข้อมูลและกฏระเบียบต่างๆของโรงเรียน
รวมทั้งโปรแกรม Smart Math ของนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4
songkran
พิธีรดน้ำ ดำหัว ฝ่ายบริหารและคณะครูอาวุโส
เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2556
p6
การประชุมชี้แจงให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่อง
ของการเรียนการสอนโปรแกรม EP, IP และ Smart Math
congratulation
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ร่วมงาน
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ วิทยาลัยอาชีวะพาณิชยการ

prprs
ฝ่ายประชาสัมพันธออกเดินสายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2556
บริเวณในเมืองจังหวัดพิษณุโลก
iserve
คอนเสิร์ต i Serve
ณ สนามโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 16 มีนาคม 2556
อำลา
พิธีอำลา - อาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ปิดกิจกรรม55
พิธีปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
gedian
องค์การกีเดี้ยนพิษณุโลกได้นำพระคัมภีร์
มาแจกให้กับนักเรียนและคณะครู
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
จบหลักสูตรม6
พิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทืี่ 3 ( บ่าย )
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
โครงงานจบ
ประมวลภาพกิจกรรมวันวิชาการ
" การนำเสนอโครงงานจบช่วงชั้น "
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
asean
ประมวลภาพกิจกรรมวันวิชาการ
" We are ready for ASEAN "
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2553
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2551

 

ลิงค์ผดุงราษฎร์
e book
  : : สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  : : หน่วยงานอนุชน
  : : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
prs
facebook prs
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2556
รับสมัครนักเรียนปี 2556
รับสมัครนร.56
รับสมัครนร.56
 ไข้หวัด2009
โรงเรียนผดุงราษฎร์ร่วมใจ
ต้านภัยไข้หวัด 2009
มารู้จักและป้องกันไข้หวัด2009
ระลึก75ปีสภาคริสตจักรฯ
congra
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุทธิกานต์ คำมูล ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน และได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มหาสารคามเกมส์
ธรณ์ธันย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     โทรศัพท์ 055 - 304150     โทรสาร 055 -213084
ติดต่อ admin ได้ที่ e-mail : jatuwat77@gmail.com