head
" เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย " (ยอห์น 14:27 )
     : : งานธุรการ   
 

   
 
 
    : :  สารสนเทศนักเรียน
    : :  สถิตนักเรียนที่สอบผ่าน        
        การคัดเลือกเข้าศึกษา
        ต่อระดับมหาวิทยาลัย
 
 : : กระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท.)  
 : : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 : : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.เขต1
 : : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 : : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 : : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 : : เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
 : : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
Website Counter

 

Jesus

เดือนสิงหาคม 2014

ปรัชญาโรงเรียน = คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญผดุงราษฎร์
" เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม เสริมสร้างสังคม
"

ผดุงราษฎร์

new ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผดุงราษฎร์ new

วันที่
งาน/กิจกรรม
28 ส.ค. 2557
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ผดุงราษฎร์เกมส์ 2014"
ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.3 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์
29 ส.ค. 2557
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ผดุงราษฎร์เกมส์ 2014"
ระดับชั้นป.4 - ม.6 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก

อัตลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" คุณธรรมคู่คุณภาพ "

เอกลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" มารยาทงามสมนามผดุงราษฎร์ "

ปณิธานโรงเรียนผดุงราษฎร์
" จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
" ( สุภาษิต 22:6 )

 
new
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2553
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2551

 

  : : สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  : : หน่วยงานอนุชน
  : : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
prs
facebook prs
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักเรียนปี 2556
รับสมัครนร.56
รับสมัครนร.56
 ไข้หวัด2009
โรงเรียนผดุงราษฎร์ร่วมใจ
ต้านภัยไข้หวัด 2009
มารู้จักและป้องกันไข้หวัด2009
ระลึก75ปีสภาคริสตจักรฯ
congra
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุทธิกานต์ คำมูล ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน และได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มหาสารคามเกมส์
ธรณ์ธันย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     โทรศัพท์ 055 - 304150     โทรสาร 055 -213084
ติดต่อ admin ได้ที่ e-mail : jatuwat77@gmail.com