Loading…

ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

เชิญชวนศิษย์เก่า ม่วง-เหลือง ร่วมงาน 120 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าผดุงราษฏร์ 2562 วันเสาร์ที่ 30 พฤษจิกายน […]

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PRS English Contest 2nd ฉลองครบ 120 ปี ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ PRS English Contest 2nd ฉลองครบ 120 ปี ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ […]

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ฉลองครบรอบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 (PRS English Contest II ) ปีการศึกษา 2561

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ฉลองครบรอบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 (PRS  English […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 3 […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค161ม.1smart ตารางสอบปลายภาค161ม.1ม.2ปกติ ตารางสอบปลายภาค161ม.2smart ตารางสอบปลายภาค161ม.3 ตารางสอบปลายภาค161ม.4ม.5วิทย์ ตารางสอบปลายภาค161ม.4ม.5ศิลป์ ตารางสอบปลายภาค161ม.6 รายวิชาสอบนอกตาราง