Loading…

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ตารางสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาค259ม.1-3ห้องปกติ ตารางสอบปลายภาค259ม.1ห้องSmart ตารางสอบปลายภาค259ม.ปลายสายศิลป์ ตารางสอบปลายภาค259ม.ปลายสายวิทย์

รับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2560

โรงเรียนผดุงราษฎร์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดค่าเทอม…Click