พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9


โรงเรียนผดุงราษฎร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันเทวันโดชิงถ้วยสมเด็จพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.เด็กชายภัทรพงศ์ ลิ้มสว่างวรนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซเดียว สายเหลืองได้ 1 เหรียญทองแดง

2.เด็กชายพีรพัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/4 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 1 เหรียญเงิน และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 2 เหรียญทอง ในรุ่นอายุ 9-10 ปี

3.เด็กหญิงฉัตรแก้ว สุขสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 1 เหรียญทอง และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 2 เหรียญทองในรุ่นอายุ 12-14 ปี และได้รับรางวัลนักกีฬาดุเดือด

4.เด็กหญิงรพีพรรณ วัฒนารุ่งเรืองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 2 เหรียญทอง และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 1 เหรียญทองในรุ่นอายุ 15-17 ปี

« 1 of 2 »