พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี


โรงเรียนผดุงราษฎร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันเทวันโดชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.เด็กชายภัทรพงศ์ ลิ้มสว่างวรนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซเดียว สายเหลืองได้ 1 เหรียญทองแดง

2.เด็กชายพีรพัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/4 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 3 เหรียญทอง และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 1 เหรียญเงิน ในรุ่นอายุ 9-10 ปี

3.เด็กหญิงฉัตรแก้ว สุขสมัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 2 เหรียญทอง และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 2 เหรียญทองในรุ่นอายุ 12-14 ปี

4.เด็กหญิงรพีพรรณ วัฒนารุ่งเรืองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ทำการแข่งขันประเภทพุมเซคู่ สายเหลือง สายเขียวได้ 2 เหรียญทอง และประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว สายเหลืองได้ 2 เหรียญทองแดงในรุ่นอายุ 15-17 ปี