รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์


วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ได้ทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงราษฎร์ และให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของประชาชน

« 1 of 2 »