พิธีเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


       เมื่อวันที่  4   กรกฎาคม 2560   วันคล้ายวันประสูติ   ศาสตราจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี  ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โรงเรียนผดุงราษฎร์  จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการถวายพระพร  นำโดย อาจารย์ ธีรชัย ธุวนิมิตรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้  และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์  นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนผดุงราษฎร์ ณ  หอประชุมสัจธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลกภาพบรรยายกาศในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

« 1 of 2 »