คณะนักเรียนโปรแกรมสมาร์ทภาษาจีน เดินทางไปทัศนศึกษาที่คนหมิง


คณะนักเรียนโปรแกรมสมาร์ทภาษาจีน เดินทางไปทัศนศึกษาที่คนหมิง ระหว่างวันที่24-28 มีนาคม 2560 นำทีมโดย เหล่าซือจิ้น และ อ.พัชญ์สิตา วุฒิเศรษฐ์ภักดี ตลอดการทัศนศึกษานักเรียนได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวจีน การฝึกประสบการณ์ตรงการใช้ภาษาจีน และทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2560 หากนักเรียนสนใจ เรามีจัดทัศนศึกษา ประเทศจีน และ ประเทศสิงคโปร หากใครสนใจรอการประชาสัมพันธ์โครงการจากโรงเรียนในโอกาสต่อไป